Utskrift av plukklister

Plukklisterutinen skriver ut en plukkliste for alle ordrelinjer som kan leveres, ut fra tilgjengelig lagerantall.

Før du begynner

Salgsordren kan ikke være satt til ferdigmeldt.

Om denne oppgaven

Plukking kan kun gjøres mot varer på lager. Reservasjoner gjort mot varer i tilgang blir ikke skrevet ut på plukklisten, men blir vist som gjenstår å plukke. Det er ingen parameter for å kunne skrive ut varer reservert mot tilgang.

Plukklisterutinen skriver ut en plukkliste for alle ordrelinjer som kan leveres, basert antall tilgjengelig på lager og som på andre måter tilfredsstiller spesifiserte utvalgskriterer. På plukklisten splittes ordrelinjene opp på de varepartiene varene plukkes fra, med informasjon fra tabellen Vareparti og Reservasjon. Samtidig opprettes en ny rad per ordre i tabellen Plukkliste.

Ordrer for samme produkt med samme leveringstid prioriteres i den rekkefølgen de vises i vinduet.

Merk: Hvis du ønsker å plukke mindre enn det som foreslås på plukklisten, kan du korrigere plukket antall i feltet Plukk NÅ. Dette feltet vil oppdatere feltet Plukket når ordren lagres. Du kan gjøre dette enten som et alternativ til å skrive ut plukkliste, eller som en korreksjon på den. Et negativt antall vil trekke plukking tilbake, men ikke så langt at fakturerte/realiserte antall reduseres.
Merk: Plukklisten godkjennes uten en dialogboks for godkjenning. Du kan ikke forhåndsvise en plukklisteutskrift, siden oppdatering (reservasjon) skjer under utskrift og ikke under godkjenning, som for andre dokumenttyper.
Under reservasjonsprosessen er det kritisk at det ikke skjer noe avbrudd under utskriften.
Tips: Du kan be Visma Business sjekke utskriften. Dersom det skjer et avbrudd under utskrift vil status for datafilene bli satt tilbake til slik de var før utskriften startet. Se Introduksjon til Ordre/Sikkerhet/Database transaksjoner.
Merk: Du kan ikke kjøre plukklister for produkter som er reservert i tilgang; det er bare når varepartiet det er reservert mot har kommet inn på lageret at dette er mulig.
Merk: Du kan trekke tilbake en plukking med behandlingsvalget Trekk tilbake plukking fra tabellen Plukkliste.

Prosedyre

 1. Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre du vil skrive ut.
 2. Under Hjem-fanen, i gruppen Utskrift, klikk på pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og deretter Plukklister.
 3. Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis ikke forfallsdato er angitt på ordren.
  Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk for å angi avanserte rapportparametere.
  Formular Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også lagres på vindusoppsettet.
  Skriver Angi hvilken skriver som skal benyttes.
  Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er blankt, vil standardskriver foreslås.
  Utskriftsformat Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat.
 4. Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
  Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.

Resultater

Når du skriver ut en plukkliste vil varene på lagret reserveres. De vil ikke lenger være tilgjengelig for andre. Tabellene Plukkliste, Reservasjon, Lagersaldo og Vareparti oppdateres.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.