Rapportformular

Definisjon og avgrensninger for rapportformularer.

Ved utskrift og forhåndsvisning av ordredokumenter kan det angis hvilket formular Visma Business skal bruke for utskriften. Formularer som kan benyttes for de forskjellige dokumenttypene kan defineres under feltet Dok.typer i tabellen Formular.

Først må formularet kobles til ordredokumentet ved å åpne tabellen Formular og fylle ut feltet Dok.typer.

Feltet Formular har en nedtrekksliste, som lister opp nummer og navn på relevante formularer. Listen viser formularer for den aktuelle formulartypen, og for ordredokumenter blir det i tillegg tatt hensyn til avkryssinger i feltet Dok.typer i tabellen Formular.

Hvis det aktuelle formularet refererer til et utskriftsoppsett, og skriveren er lagret i dette, blir denne skriveren foreslått.

Formularnummeret som velges lagres i utskriftsformatet til dokumentvinduet, slik at samme formularnr. blir foreslått for påfølgende utskrifter. Du kan lagre denne informasjonen sammen med vindusoppsettet.

Formularer avhengig av bedriftsgruppe

Med feltet Bedriftsgruppenr i tabellen Formular, kan du avgrense formularer til bedriftsgrupper, i tillegg til Bedriftsnr. Nedtrekkslisten med formularer blir da avgrenset til å vise formularer som:

eller er avgrenset til noen av bedriftsgruppene som bedriften er medlem av, som er definert i tabellen Bedriftsgruppe-medlem i Systemdatabasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.