Utskriftsformat

Husker utskriftsformat i sideelementet.

Du benytter Utskriftsformat til å bestemmer hvordan utskriften skal se ut. Du kan også sette parametere som gjør at Utskriftsformat fungerer som en enkel eksportrutine.

Generelt

Behandle
Alle rader hvis ingen er markert
Alle radene skrives ut.
Bare den aktive raden hvis ingen er markert
Kun den aktive raden skrives ut.
Bare markerte rader
Kun markerte rader skrives ut.
Merk: Når du åpner Utskriftsformat i en utskriftsdialog som inneholder formularvalg, vil "Behandle"-delen vise innstillingene fra formularets sideoppsett. I dette tilfellet er "Behandle"-delen nedtonet, da innstillingen fra utskriftsvinduet alltid brukes.
Orientering
Angi om du ønsker stående eller liggende utskriftsformat.
Papir
Størrelse
Velg papirstørrelse.
Skuff
Velg skuff.
Sider om gangen
Antall dokumenter som skal bli sendt til skriveren om gangen ved dokumentutskrift. Har du "1" i feltet, blir ett og ett dokument skrevet ut. Det kan føre til at du får en blanding av utskrifter fra flere personer til skriveren. Har du "0" i feltet, blir alle dokumentene skrevet ut i en samlet utskriftsjobb, og hindrer at andre utskrifter kommer mellom dokumentene. Dette gjelder ikke for listeutskrifter som for eksempel saldolister. Har du for eksempel "10" i feltet når du skriver ut lister, betyr det at når "10" sider er produsert blir de skrevet ut, og systemet starter å bygge de neste 10 sidene.
Første sidenr
Fontskalerings%
Sideskiftnivå
Ved hvilket sideelement det skal gjøres sideskift. En standard utskrift gjør sideskift for hver nye hovedpost, hvis et vindu har en koblet tabell. For eksempel Ordre og Ordrelinje, ved sideskift nivå 0 vil systemet forsøke å skrive så mange ordrelinjer som mulig på hver side uavhengig om det kommer fra neste ordre. Denne funksjonen blir benyttet mest for kontoutskrifter og lignende hvor du ønsker å fylle siden før sideskift
Kopier
Pr. side
Antall kopier pr. side. Velges f.eks. "2" vil sidene komme ut slik: 1, 1, 2, 2, ...
Pr. dokument
Antall kopier pr. dokument.Velges f.eks. "2" vil sidene komme ut slik: 1, 2, ..., 1, 2, ...
Skyggelegging
På kolonneoverskrifter
  • Benytte standarden satt under installasjon (behold feltet som det er).
  • Skriv ut skyggelegging (marker feltet).
  • Ikke skriv ut skyggelegging (fjern markering fra feltet).
På bruddlinjer
  • Benytte standarden satt under installasjon (behold feltet som det er).
  • Skriv ut skyggelegging på bruddlinjer (marker feltet).
  • Ikke skriv ut skyggelegging på bruddlinjer (fjern markering fra feltet).
Samle alle dokumentene i en e-post
Skriver...
Åpner Print Setup-dialogen, hvor du kan angi printeregenskaper.
Husk
Lagrer de valgte parameterne.
OK
OK lagrer oppsettet til utskriften.
Tips: OK-knappen er nedtonet hvis du har valgt skriving til fil, og du verken har oppgitt et filnavn eller krysset av for Generer unike filnavn.

Fil

Merk: Disse feltene gjelder bare ved utskrift til fil.

Når du velger å styre utskrift av et formular til fil, beholder du ikke formularformateringene.

Når du skriver dine data til fil, er det ofte for å behandle dem i andre applikasjoner, enten du skal gjøre det selv eller sende dataene til andre. I denne sammenheng er det to parametere, Feltstart/slutt-tegn og Feltseparator, som er avgjørende for hvor lett det er å behandle dataene etterpå.

Filnavn
Generer unike filnavn
Et unikt filnavn blir opprettet. Filnavnet blir generert ut fra klient-ID og et løpenummer.
Excel malnavn
Rapportnavn
Tabellheading
Ingen
Ingen heading blir skrevet ut før radene i en ny tabell. En utskrift av for eksempel faktura vil resultere i en ren utskrift av alle data. Feltene i fakturahodet vil bli skrevet på en og en linje, med ledetekst og verdi. Ingen rutiner knyttet til rapportbehandlingen vil bli utført.
Navn
SQL-navnene komme ut. Det blir skrevet ut en tom streng for "Beregnende" kolonner, tilsvarende med memory-kolonner, siden ingen av disse ligger i databasen.
Nummer
Det eksterne nummeret blir skrevet ut for alle kolonnene.
Blandet
SQL-navn blir skrevet ut for databasekolonner og eksterne nummer for "Beregnede" kolonner og memory-kolonner.
Feltstart/slutt-tegn
Ingen
Parameteren Ingen blir ofte brukt når feltseparator er noe annet enn mellomrom. Dersom feltseparator er mellomrom, må du velge Anførselstegn eller Apostrofer. Hvis ikke kan du risikere at ett felt blir oppfattet som flere (eksempel: en adresse kan/vil inneholde blanke tegn, og vil derfor bli oppfattet som flere felt).
Apostrofer
Anførselstegn
Feltseparator
Hvordan feltene skal separeres i filen.
Mellomrom
Feltene i filen separeres med mellomrom.
Tabulator
Feltene i filen separeres med <Tab>. Velegnet for Microsoft Excel.
Komma
Feltene i filen separeres med komma.
Semikolon
Feltene i filen separeres med semikolon. Velegnet for Microsoft Excel.
La radene gå over flere linjer
Et linjeskift legges inn for (ca) hvert 80 tegn. Kan være nyttig dersom du ønsker å se på filen i en teksteditor.
Inkluder database- og rapportnavn
Inkluderer navnet på databasen og rapporten i filen.
Prefiks hode- og linjerader
Hode- og linjerader markeres i utskriften. Hoderader merkes med (H) og linjer med (L).
Tekst fra teksttabellen
I stedet for koden som refererer til en tekst i tabellen Tekst, så vil selve teksten bli skrevet ut.
Benytt komma som desimalskilletegn
Konverter fra ANSI til OEM
Ser ikke dataene ut som de skal når de hentes inn i et annet program (f.eks. bokstavene Æ, Ø og Å), kan du krysse av for dette feltet (eller fjerne krysset dersom konvertering er aktivert). Forsøk så med en ny utskrift til fil.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.