Reservasjon

Kan inneholde flere rader for hver ordrelinje, med reservasjonsønsker eller utfyllingsinstruksjoner, og informasjon overført fra eller til varepartier.

Brukeren kan redigere tabellen hvis hele antallet på ordrelinjen ikke skal behandles på samme måte, f.eks. for å reservere fra ulike varepartier (ved lagerreduksjon) eller dele inn i flere varepartier (ved lagerøkning).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.