Avg. og bokf.gr.

Avgifts- og bokføringsgruppen for strukturen.

Det overstyrer feltet Std. avg. og bokf.gr. fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Avgifts- og bokføringsgruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 17.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Avgifts- og bokføringsgruppe i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Avgifts- og bokføringsgruppe Heltall
SQL-navn ProdGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 15367  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avg. og bokf.gr. TaxAndAccGroup
  • Avg. og bokf.gr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.