Tekst

Definerer tekster for tekstnumre med ulike teksttyper, per språk.

En tekst kan gå over flere linjer, og lenkes automatisk sammen når den f.eks. brukes med makrofunksjoner på formularer.

Du kan gjøre verdiene obligatorisk via behandlingen Obligatoriske teksttyper i tabellen Bedriftsopplysninger. Når du angir verdier som ikke er definert for standardspråket i tabellen Tekst, vises en advarsel på statuslinjen, eller det vises en feilmelding hvis teksttypen er definert som obligatorisk.

Når du skriver ut slike felt, erstattes nummeret med den aktuelle teksten for kundens eller leverandørens språk. Hvis ingen tekst defineres, skrives nummeret ut.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.