Användarnamn

Namnet på the user.

This is the name which the user must enter when logging on and which is used to refer to the user throughout the tables.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Användarnamn Text (24)
Primärnyckel Ja Användarnamn
Skrivrättighet Administratör Endast administratörer har rätt att ändra värdet i den här kolumnen.
SQL-namn Nm Databasfältets namn.
Nummer 343  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.