Momskod lev.

The VAT code for the supplier.

Suggested when you enter orders for the supplier (payee). If you have made the appropriate selection in the supplier preferences dialog box, it will also be suggested when you enter a voucher. Any VAT code in the order head or that has been overridden in the order lines, will take precedence over the VAT code in the Moms- och bokföringsuppl. table, unless you have checked the Override order box there. You do not have to enter any VAT code for suppliers unless the same one is always used.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Momskod Heltal
SQL-namn SVatNo Databasfältets namn.
Nummer 4718  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Momskod TaxCodeForSupplier
  • Momskod lev.
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.