Momskod

Ett unikt nummer som identifierar momskoden.

Föreslås i tabellen Order utifrån vad som är angivet för kunden/leverantören. Om fältet är tomt används momskoderna i tabellen Moms- och bokföringsuppl..

Anm: Om du trycker på + i den här kolumnen föreslås nästa tillgängliga nummer. Luckor i nummerserien som beror på raderade rader föreslås inte. Om du anger ett befintligt nummer visas ett felmeddelande. Numret kan inte ändras efter att det har angetts.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Momskod Heltal
Primärnyckel Ja Momskod
SQL-namn TxCdNo Databasfältets namn.
Nummer 597  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.