Inlevereras till aktörnr

To whom the products are to be delivered from the supplier.

Only used for Transaction type 6 - Inköp. This field is suggested when you enter orders for the supplier.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
SQL-namn DelFrAct Databasfältets namn.
Nummer 4333  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Aktör SendInToAssociate
  • Inlevereras till aktörnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.