Aktörnr

Ett unikt nummer som identifierar the associate.

Tips: On start-up you should create an associate manually, for example with the associate number 1000 or 10000 depending on the number of digits you want to use in the employee number. This means you can use the same number as the employee number and associate number. The employee then only needs to use an employee number when an associate number is used in CRM.
Tips: When converting from another system, you should use customer numbers and supplier numbers as associate numbers. This makes it easier to link to contacts.

Anm: Om du trycker på + i den här kolumnen föreslås nästa tillgängliga nummer. Luckor i nummerserien som beror på raderade rader föreslås inte. Om du anger ett befintligt nummer visas ett felmeddelande. Numret kan inte ändras efter att det har angetts.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Aktörnr Heltal
Primärnyckel Ja Aktörnr
SQL-namn ActNo Databasfältets namn.
Nummer 4028  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Deltagare Participant
  • Aktörnr
 
Aktörskopplingar AssociateReference
  • Aktörnr
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.