Tidigare lev.nr

When you change a supplier number the old number is saved in this field.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Lev.nr Heltal
SQL-namn OldSNo Databasfältets namn.
Nummer 7190  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.