Namn

Namnet på the associate.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Namn Text (80)
SQL-namn Nm Databasfältets namn.
Nummer 4029  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.