Räntegrupp

A group to which the associate belongs.

Customers who have the same interest terms are assigned the same value in this field.

Räntegrupp-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 154.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Räntegrupp i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Räntegrupp Heltal
SQL-namn IntGr Databasfältets namn.
Nummer 11217  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.