Text

Definierar texter för textnummer av olika texttyper, per språk.

En text kan sträcka sig över flera rader och den sammanlänkas automatiskt när den används, t.ex. med makrofunktioner i formulär.

Du kan göra värdena obligatoriska via behandlingsalternativet Obligatoriska texttyper i tabellen Företagsuppgifter. När du anger värden som inte är definierade för standardspråket i tabellen Text visas en varning i statusfältet, eller ett felmeddelande om texttypen är obligatorisk.

När du skriver ut sådana fält ersätts numret med den korrekta texten för kundens eller leverantörens språk. Om ingen text är definierad skrivs numret ut.Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.