Gr. 7

A group to which the associate belongs.

Aktörgruppering 7-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 74.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Aktörgruppering 7 i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Aktörgruppering 7 Heltal
SQL-namn Gr7 Databasfältets namn.
Nummer 5998  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.