Flödesgrupp

Used and updated by Visma Document Center to define a supplier's predefined flow group.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
SQL-namn FlGr Databasfältets namn.
Nummer 12673  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Flödesgrupper FlowGroup
  • Flödesgrupp
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.