Flödesgrupp

Ett unikt nummer som identifierar flödesgruppen.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Nr Heltal
Primärnyckel Ja Flödesgrupp
Skrivrättighet Ingen Du får inte ändra värdet i det här fältet.
SQL-namn FlGr Databasfältets namn.
Nummer 11399  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.