Anst.nr

Ett unikt nummer som identifierar the employee.

Anm: You can define one or more limited number series for employees in the Kontonummerserier table.

Employee roles

The Anst.nr is a unique number identifying one specific Employee.

Anm: Om du trycker på + i den här kolumnen föreslås nästa tillgängliga nummer. Luckor i nummerserien som beror på raderade rader föreslås inte. Om du anger ett befintligt nummer visas ett felmeddelande. Numret kan inte ändras efter att det har angetts.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Anst.nr Heltal
SQL-namn EmpNo Databasfältets namn.
Nummer 4047  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.