Mallgrupp e-post

Mallgrupp e-post-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 208.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Mallgrupp e-post i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Mallgrupp e-post Heltal
SQL-namn EmailTmplGr Databasfältets namn.
Nummer 17615  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.