EBF blankett-typ

The form type for Electronic Funds Transfer.

For Danish payment formats, you can use:
  • 1 = giro transfer with notification without payment ID
  • 4 = giro transfer without notification with payment ID
  • 15 = giro transfer with notification and payment ID
  • 71 = money order without notification with payment ID
  • 73 = money order with notification without payment ID
  • 75 = money order with notification and payment ID
Anm: Run the Obligatoriska texttyper processing from the Företagsuppgifter table, and set the text type EFT form type to mandatory. This will prevent you from entering an incorrect code.
EBF blankettyp-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 203.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett EBF blankettyp i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän EBF blankettyp Heltal
SQL-namn EftFrmTp Databasfältets namn.
Nummer 15462  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.