EBF riksb.kod

For payment abroad, this field is used to enter the declaration code in accordance with national rules.

The declaration code you enter in this field becomes the default for the associate. The value in the field is copied to the Verifikation table. If there is a customer/supplier with both debit and credit, it is the credit customer that is copied over to the Verifikation table.

EBF riksbankskod-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 131.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett EBF riksbankskod i Text-tabellen.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän EBF riksbankskod Heltal
SQL-namn EFT3 Databasfältets namn.
Nummer 13769  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
EBF riksbankskod DeclarationCode
  • EBF riksb.kod
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.