Motkonto kund

The account that will be suggested as the cross-account for the customer in the voucher line.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kontonr Heltal
SQL-namn AgAcNo Databasfältets namn.
Nummer 4498  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Huvudbokskonto CrossGeneralLedgerAccountForCustomer
  • Motkonto kund
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.