Klientansvarskonto 2

The account for the customer used to accumulate client funds.

You can also define that for ranges of customer numbers in the Kontonummerserier table. If the field is blank, account references in the Företagsuppgifter table are used.

Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp ett värde i den relaterade tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kontonr Heltal
SQL-namn ClBaAcNo Databasfältets namn.
Nummer 8439  
Tabell 1. Tabellrelationer
Till tabell Identifierare Från kolumn Till kolumn Kommentar
Huvudbokskonto ClientResponsibleAccount2
  • Klientansvarskonto 2
 


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.