Changing the connection strings manually

How to enable encryption in connection strings manually.

Før du begynner

Merk: It is recommended to run configuration in the Visma Business produktlinje installer to enable the encryption.
This procedure should be followed only if you need to manually enable encrypted connections towards the database.

Om denne oppgaven

The database connection strings can be modified to use encrypted connection by adding the property Encrypt=Yes at the end of the connection string.

Example: Server=myserver.domain.com;Database=[database];UID=[username];Pwd=[password];Encrypt=Yes;Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.