Visma-programmers kompatibilitet

Når du installerer flere Visma produkter, må du sørge for at de er kompatible.

Visma Business produktlinjekompatibilitet

Versjonsnumre for produkter i Visma Business produktlinje følger en felles standard.
Merk: AA.BC.D
 1. AA: representerer hovedversjonen
 2. BC: representerer mellomversjon
 3. D: representerer en patch
Hovedversjoner distribueres vanligvis til markedet en gang i året. De to første siffer i versjonsnummeret (AA) vil da endres . Eksempel:
 • 17.00.0
 • 18.00.0
Mellomversjoner eller patcher distribueres mellom to hovedversjoner. Mellomversjoner inneholder i tillegg til mindre forbedringer, også ny funksjonalitet. Det fjerde sifferet (C) i versjonsnummeret vil da endres. Eksempel:
 • 18.01.0
 • 18.02.0
I enkelte tilfeller (pga. endringer i lovverk, eller andre krev) kan det være nødvendig å bryte bakoverkompatibiliteten innenfor underversjoner. Det tredje sifferet (B) i versjonsnummeret vil da økes for å indikere dette. Eksempel:
 • 18.10.0
 • 18.20.0
Patcher inkluderer bare feilrettinger. Databasemodellen og grensesnittene forblir uendret. Det femte sifferet i versjonsnummeret (D) vil da endres. Eksempel:
 • 18.00.1
 • 18.00.2

Visma Business, Visma Document Center og Visma User Directory er alle en del av Visma Business produktlinje.

Når det installeres mer enn ett av produktene i Visma Business produktlinje, må hovedversjonen av produktene være det samme. Underversjon og patch kan imidlertid være forskjellig.

Den enkleste måten å verifisere kompatibiliteten mellom programmer i Visma Business produktlinje er å sjekke de tre første siffrene av versjonsnummeret. Eksempel:
 • 18.00.0 er kompatibel med 18.00.1 og 18.01.0, men ikke med 18.10.0
Merk: Et unntak gjelder for Visma Business produktlinje versjon 18.10.0, hvor Visma User Directory versjon 18.00.0 brukes.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.