Innstillings- og integrasjonsveiviser

The Innstillings- og integrasjonsveiviser will assist you in setting up the Visma Business produktlinje.

First you will select what configuration settings steps you want to execute.

  1. Create company - Creating new companies
  2. License activation - Activating licences
  3. Email - Configure e-mail settings
  4. Visma Document Center integration - Configure Visma Document Center integration


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.