Ta vare på ubrukte bilagsnummer

Ta vare på ubrukte bilagsnummer.

Før du begynner

Feltet Ta vare på ubrukte nr under Felles behandling i tabellen Bedriftsopplysninger må være markert.

Om denne oppgaven

Prosedyre

 1. Skriv ut ordredokumenter.
  • Tabellen Ledig/reservert nummer vil automatisk bli oppdatert.
  • Alle rader i tabellen Ledig/reservert nummer vil bli gitt et kryss i feltet Reservert.
  • Dette gjelder om bilagsnummeret hentes fra tabellen Ledig/reservert nummer eller fra tabellen Bilagsserie.
  • Radene vil bli delt opp om nødvendig.
 2. Godkjenn ordredokumentene, eller trekk tilbake utskriften.
  Merk: Hvis du kansellerer godkjenningen, eller utelater dokumenter fra godkjenning, vil bilagsnumrene bli frigitt igjen. Om mulig vil da feltet Neste bilagsnr bli satt tilbake i tabellen Bilagsserie. For at dette skal være mulig må bilagsnummeret være siste nummer i bilagsserien, og ingen andre kan ha brukt bilagsserien i mellomtiden. Hvis numrene ikke er sist i bilagsserien vil de forbli i tabellen Ledig/reservert nummer, uten kryss i feltet Reservert.
  Reserverte rader i tabellen vil bli slettet igjen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.