Bruk av søkeraden

Finne data ved bruk av søkeraden.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. I menyen Søking klikk på Søkerad (Ctrl+F), eller trykk Ctrl + F for å slå på/av vising av en rad med søkeverdier.

    Når du søker vil den raden eller feltet du står i skifte farge.

  2. Flytt markøren til det feltet du vil søke på.
  3. Skriv inn det du søker etter.
  4. Trykk Enter.

    Du kan også utføre søket med Tab i stedet for Enter. Forskjellen er at Tab går videre til neste felt på søkeraden, mens Enter går til første rad som blir søkt fram.

Resultater

Søker du i et felt og det er flere rader som har denne verdien, kommer alle radene opp, hvis du har tabellformat. Har du skjemaformat må du bla med Page up og Page down, for å se de andre radene.

Med søkeresultat menes de postene som samsvarer med de angitte søkekriteriene. Hvis det er veldig mange treff, så alt ikke vises med en gang, vil Page down laste inn flere poster.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.