Bruk av søkepanelet

Finne data ved hjelp av søkepanelet.

Om denne oppgaven

Med knappen Søkepanel i gruppen Søking, slår du av/på om søkepanelet skal bli vist i skjermbildet. Søkepanelet viser søk for det aktive sideelementet. Når du går til et annet sideelement med markøren, skifter innholdet i søkepanelet. Søkepanelet kommer i tillegg til utvalget og søkeraden. Navnet på tabellen blir vist på tittellinjen til søkepanelet.

Søkepanelet har en verktøylinje med flere knapper:

Velg søkefelter

Knappen Velg søkefelter leder til en dialog for å velge hvilke felter som skal bli vist i søkepanelet. Dialogen inneholder alle felter, uavhengig av om de blir vist. Memory kolonner som for eksempel Reservert i tabellen Lagersaldo, kan du ikke velge i søkepanelet. Det er et avkrysningsfelt foran hvert felt, som viser om det er med i søkepanelet. Hvis det er krysset av for felter i underliggende tabeller, blir det vist en stjerne bak navnet på tabellene og de fremmede nøklene, rekursivt nedover nivåene. Når du krysser av på nye felter, blir feltene automatisk lagt inn over det aktive feltet i søkepanelet, eller under hvis du har krysset av for ”Innsett under”. Hvis det ikke er noe aktivt felt, blir feltene lagt til på slutten.

Fylle ut et søkefelt i søkepanelet

Når du fyller ut et felt i søkepanelet, blir radene automatisk oppdatert i sideelementet, hvis du ikke har krysset av i feltet Ikke oppfrisk fortløpende i dialogen under menyvalget Design > Tabell > Andre preferanser.

Søke på flere felter i søkepanelet

Hvis du fyller ut flere felter, blir det søkt på kombinasjonen av dem. Det blir søkt med en "OG" mellom feltene.

Et søkefelt kan inneholde:

Dette i motsetning til søkeraden, som bare kan inneholde en verdi for hvert felt.

Operatorer i søkefeltet

Elementer kan prefikses med en av relasjonsoperatorene: "=", "<>", "<", "<=", ">" og ">=".

For eksempel, "<10, 20, >30"

Operatorene "=" og "<>" gjelder også for etterfølgende elementer i listen fram til en eventuell ny operator. Operatoren "=" blir brukt om ikke en annen relasjonsoperand er angitt, og "<>" ikke blir arvet fra et foregående element.

På intervaller er bare "=" og "<>" relevant. Alt annet enn "<>" gir da "=".

Det blir utført en logisk "OR" mellom elementene som er listet opp i et felt, for henholdsvis elementer som bruker "<>" som relasjonsoperator (med logisk "NOT" foran), og elementer som anvender alle andre relasjonsoperatorer.

Søke etter desimaler

Du må bruke punktum når du søker på et desimaltall, eller du kan bruke søkeraden.

Søke på et vilkårlig antall tegn i et tekstfelt

Du kan bruke "%", "_", "*" og "?" som tegn for et vilkårlig antall tegn og ett tegn, på samme måte som på søkeraden. Tegnene "*" og "?" som blir brukt i fil-søk, blir automatisk konvertert til "%" og "_" som blir brukt i SQL.

Søke på "0" i numeriske felter

Du må angi "0" i numeriske felt, selv om feltet vises blankt i sideelementet.

Søke på en tom streng i tekstfelt

Du må angi et Space i tekstfelter for å søke etter en tom streng.

Flytt opp og Flytt ned

Knappene Flytt opp og Flytt ned flytter det aktive feltet et felt opp eller ned i søkepanelet. Knappene er nedtonet hvis det aktive feltet allerede er første eller siste felt.

Lagre søkepanelet

Når du lagrer et oppsett i Visma Business, husker programmet hvilke felter og verdier som skal bli vist i søkepanelet, for hvert sideelement. Informasjonen blir lagret i tabellene med arbeidsområde-, vindus- og sideelement-utvalg (for hhv. arbeidsområde-, vindus- og sideelement-oppsett).

Fjerne alle søkefelter i søkepanelet med Tøm knappen

Dialogboksen Velg søkefelter inneholder en Tøm knapp for å fjerne alle kryssene foran feltene. Kryss i underliggende tabeller blir også fjernet. Tøm knappen er nedtonet hvis ingen felt er krysset av. Hvis en underliggende tabell er markert, er OK-knappen nedtonet hvis to eller flere fremmede nøkler refererer til den, men ingen av dem er markert. OK-knappen er også nedtonet hvis det ikke er gjort noen forandringer i dialogen. Når du klikker på OK, blir felter som ikke lenger er krysset av fjernet fra søkepanelet. Når du fjerner felter fra søkepanelet, blir også søket på dem fjernet, og radene i sideelementet blir automatisk oppfrisket.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.