Søke i felter

Denne måten å søke på fungerer i alle felter som har oppslag. Søket blir gjort på primærnøkkel og beskrivelse i tabellen. Søket blir aktivert ved å skrive direkte i feltet som har oppslag.

Om denne oppgaven

Hvis et oppslagsfelt har et sideelement knyttet til seg, får du opp en søkedialog som inneholder sideelement-kolonnene til dette sideelementet.

Hvis ikke oppslagsfeltet har et sideelement knyttet til seg, får du opp en søkedialog med bare primærnøkkelen og navn/beskrivelse.

Prosedyre

  1. Sett markøren i ønsket felt.
  2. Skriv inn en eller flere bokstaver/siffer på det du søker etter.
    Du kan skrive flere bokstaver/siffer på linjen over dialogen for å begrense søket mer.
  3. Trykk Enter.
    En dialog vises med alle forekomster som inneholder de bokstavene/sifrene du skrev.
  4. Marker raden du ønsker å ta med tilbake til registreringsskjermbildet, og trykk Enter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.