Sett inn ny rad

Innsetting av ny rad(er) før eller etter aktiv rad.

Om denne oppgaven

Denne funksjonen benyttes når rekkefølgen på radene har noe å si.

Prosedyre

  1. Åpne tabellen du vil arbeide med.
  2. Marker en eller flere rader etter stedet du vil sette inn nye rader.
  3. I menyen Redigering, klikk på Innsett før (Ctrl+I) eller Innsett etter (Shift+Ctrl+I).

Resultater

Så mange rader som du har market vil bli satt inn.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.