Skrive ut en rapport

Skrive ut innholdet i det aktive sideelementet eller en definert rapport.

Om denne oppgaven

Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut innholdet i vinduet uten å foreta deg noe med sideelementene.

Prosedyre

 1. Passer markøren på raden eller radene du vil skrive ut.
 2. Gå til Utskrift-menyen, og klikk på pilen ved siden av Rapport-knappen. Klikk deretter på rapporten du vil skrive ut.
 3. Gå til Utskrift-menyen, og klikk på Skriv ut-knappen eller pilen ved siden av Skriv ut-knappen. Klikk deretter på typen utskrift, f.eks. Skriv ut eller Skriv til PDF.

  Du kan eventuelt velge utskriftstype i dialogboksen Utskrift.

 4. Angi diverse parametere i dialogboksen Utskrift.
  Alternativ Beskrivelse
  Dato Datofeltet fylles automatisk ut med dagens dato, men det er mulig å velge en annen dato for dokumentet. Datoen brukes som fakturadato. Med mindre du har angitt en bestemt forfallsdato for en ordre, legger Visma Business dessuten denne datoen til grunn for beregning av forfallsdatoer for fakturaer.
  Merk: Hvis du skriver ut fra forhåndsvisningsmodus, foreslås samme dokumentdato som i forhåndsvisningen.
  Avansert Klikk på dette alternativet for å angi sideelementer som skal inkluderes i rapporten.
  Formular Velg formularet du vil bruke. Velg formularet du vil skrive ut, fra denne listen. Listeinnholdet varierer i forhold til hvilken dokumenttype du har valgt. Visma Business husker hvilket formularnummer du velger for et dokumentvindu, og du kan lagre dette sammen med oppsettet.
  Skriver Velg hvilken skriver du vil bruke.
  Merk: Hvis kolonnen $Skrivernavn i tabellen Skriveroppsett er tom, skrives dokumentene ut med standardskriveren. Du kan overstyre dette valget ved å velge en annen skriver i oppsettet som du skriver ut ordredokumentet fra. Hvis kolonnen $Skrivernavn inneholder tekst, må du installere en skriver med nøyaktig samme skrivernavn.
  Utskriftsformat Klikk på dette alternativet for å angi Utskriftsformat for utskriften.
 5. Klikk på Skriv ut, eller klikk på pilen ved siden av Skriv ut-knappen, og klikk så på ønsket utskriftstype.
  Dialogboksen Utskrift lukkes, og dokumentet skrives ut.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.