Legge til en ny rad

Legg til en ny rad.

Om denne oppgaven

Som standard legges nye rader til på slutten av tabellene. For å flytte markøren til den siste raden i en tabell, trykk Ctrl + Pil ned. Under preferanser for aktuelt vindu kan det angis at markøren skal plassere seg på den siste raden når vinduet åpnes (settes vanligvis under menyvalget Tabell > Andre preferanser, valget Siste rad).

Når der er ferdig med å angi data på en rad, og markøren står i det siste feltet, får du en ny rad når du trykker Enter.

Hvis du vil legge inn data i en rekke nye rader, er det en god idé å tilpasse vinduet for dataregistrering, for eksempel ved å plassere de mest brukte feltene først og skjule felt som du ikke trenger.

Husk at en ny rad kan endre posisjon etter at du har lagret eller oppdatert skjermbildet, avhengig av hvilke felt vinduet er sortert etter.

Merk: Hvis du foretrekker å legge inn nye rader på en helt tom side, trykker du på Page Down når markøren står helt nederst i tabellen.

Prosedyre

I menyen Lagring, klikk på OK & neste (F12), eller trykk F12.

Resultater

Et tomt vindusoppsett vises, eller en ny rad legges til. Eksisterende data i vinduet slettes ikke når du trykker OK & neste (F12).


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.