Frigi Visma Business-lisensen

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har behov for å frigi den aktive lisensen.

Om denne oppgaven

Merk: Du må ha enten en gyldig kunde-ID og aktiveringsnøkkel eller en forhåndsaktivert lisensfil fra Visma for å starte Visma Business etter at lisensen er frigitt. Lisensen må aktiveres på nytt etter at den er frigitt.

Prosedyre

  1. Gå til Hjelp-menyen, og klikk på Om Visma Business.
  2. I dialogboksen Om Visma Business klikker du på Lisens.
  3. Klikk på Frigi.
    Lisensen frigis fra Visma lisensieringsserveren, og den aktiverte lisensen slettes fra Visma Business-installasjonen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.