Aktivere lisensfilen for Visma Business

Lisensfilen du fikk tilsendt fra Visma brukes til å aktivere installasjonen av Visma Business.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. Lagre lisensfilen du har fått tilsendt fra Visma, i en mappe på serverens lokale stasjon.
  2. Start Visma Business-programmet.
    Vinduet Lisensaktivering åpnes.

  3. Klikk på Offline aktivering.
  4. Skriv inn banen og filnavnet til lisensfilen i feltet Lisensfil.

    Du kan eventuelt finne frem filens plassering ved å klikke på knappen ....

  5. Klikk på Aktiver.

Resultater

En aktiveringsbekreftelse vises, og programmet startes som normalt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.