Aktivere lisensen for Visma Business online

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere Visma Business-lisensen.

Om denne oppgaven

For å kunne aktivere lisensen trenger du en kunde-ID og en aktiveringsnøkkel for lisensen. Du får begge deler fra Visma. Lisensen aktiveres automatisk første gang du starter Visma Business og valideres automatisk mot lisensserveren hver 30. dag. Alle endringer som er gjort i lisensen i Visma vil dermed automatisk bli tatt i bruk.

Merk: Hvis lisensendringene gjøres like etter den månedlige valideringen, vil det ta ytterligere 29 dager før lisensen oppdateres på Visma Business-siden, med mindre den oppdateres manuelt. Lisensinformasjonen kan eventuelt oppgraderes ved å klikke på knappen Valider i dialogboksen Lisens.

Prosedyre

  1. Start Visma Business.
    Vinduet Lisensaktivering åpnes i Visma Business.

  2. Skriv inn kunde-ID-en og aktiveringsnøkkelen du fikk tilsendt fra Visma.
  3. Klikk på Aktiver.
    En aktiveringsbekreftelse vises, og Visma Business starter som normalt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.