Visma.net AutoPay

Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om den nye integrasjonen mellom Visma Business versjon 10.00 og Visma.net AutoPay.

Om denne oppgaven

Forutsetninger:
 • En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
 • En avtale mellom bedrift og bank om å sende og motta betalinger (bruk Visma-maler)
 • Bedriftens Visma.net AutoPay-kontoer blir oppdatert med bankavtaler, kontonumre som kan belastes, godkjennere osv.
 • Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway) er installert
Nødvendig oppsett i Visma Business:
 • Du må opprette en ny bankpartnerrad i tabellen Bankpartner for å bruke Visma.net AutoPay:
  • Kolonnen EBF system verdien 95 - Visma.net AutoPay må registreres
  • Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
  • Kolonnen EBF-behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system må være markert
 • Følgende to felter må være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger:
  • Visma.net AutoPay signeringsnøkkel, SQL-navn "ApSigKey"
  • Org.nr, SQL-navn "BsNo"
Merk: Feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel oppdateres ved aktivering av Visma.net AutoPay-tjenesten for den aktuelle bedriften. Verdien i feltet er kryptert, og feltet er heller ikke synlig i brukergrensesnittet.

Eksport av utbetalinger

Når det er utført et betalingsforslag i Visma Business, blir en eller flere rader i tabellen Betalingslinje opprettet. Disse betalingslinjene er koblet til et felles betalingsnummer i tabellen Betaling. Nå vises 1 - Forslag og det er klart til å laste opp brukeren. En melding kommer frem under opplasting og viser alle betalingsnumrene. Statusen for betalingen og betalingslinjene endres til 2 - Overført, og fra dette punktet overvåker en automatisk tjeneste endringer i Visma.net AutoPay. Avhengig av hver melding som mottas, kaller tjenesten ulike prosesser fra Visma Business. Dette kan være oppdateringer av betalingslinjestatuser som 5 - Avregnet, 7 - Avvist eller 4 - Opphevet. Hvis statusen er 5 - Avregnet, genererer systemet bunten/bilagene i journaloppføringen for riktig bedrift og avstemmer de riktige åpne leverandørpostene. Når du har logget på kontoen på Visma.net AutoPay, ser du at alle de utgående transaksjonene vises sortert etter dato med betalingsnummer og antall betalingslinjer, status, beløp, forfallsdato og noen andre kolonner. I dette vinduet kan brukeren avbryte eller godta utbetalingene manuelt.

Importere innbetalinger

Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID-definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:

 • Fact.selsk.nr/KID-def.
 • Fact.behandl.
 • Factoring ID
 • Betalingsbehandling
 • KID kunde/lev.-sifre
 • KID ref.nr-sifre
 • Bankkonto
 • OCR bankkontonr.
 • Bilagsserienr

Resultatet av en riktig installasjon vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.