Opening a table from the layout explorer

Opening a table from the layout explorer.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. On the Home menu and click Layout explorer.
    The Layout Explorer screen appears.
  2. Double-click on the Tables folder, and select the required table.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.