Start av Visma Business

Hvordan starte Visma Business og logge inn.

Om denne oppgaven

Prosedyre

  1. I Start-menyen, klikk Visma Business.
  2. I innloggingsdialogen som vises, gi inn Brukernavn og Passord.
    Bruke informasjon gitt av systemansvarlig.
  3. Klikk OK.
    Merk: Hvis feil brukernavn/passord angis, vil en melding vises og du kan forsøke på nytt.
    Tastene Enter og ESC kan brukes som alternativer til å klikke henholdsvis Logg inn og Avbryt.

Resultater

Hvis korrekt brukernavn og passord angis, startes programmet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.