Forbedringer 9.10.3 - Teknisk

Visma Business Services

Feil under utskrift fra Visma AutoPay
Visma.BusinessHost.exe.config manglet informasjon om Visma AutoPay, noe som førte til feil ved utskrift fra Visma AutoPay. Dette er nå løst.

Dokumentviser

Feil ved oppfrisk av bilagslinjer

Oppfrisk (F5) av bilagslinjer kunne forårsake en kræsj når Dokumentviser-vinduet var åpent. Dette er nå rettet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.