Forbedringer 9.10.3 - Logistikk

Visma AutoInvoice

Visma AutoInvoice og bankkonto factoring
Ved bruk av factoring ble feil bankinformasjon lagt ut ved overføring til Visma AutoInvoice. Dette er nå løst.
Visma AutoInvoice og brukerdefinert sortering med bruddlinjer
Ved utskrift av fakturaer med brukerdefinert sortering førte bruddlinjer til at fakturaen ble sett på som en samlefaktura. Dette skjedde selv om Samlefaktura ikke var valgt under Ordrepref.. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.