Forbedringer 9.10.3 - Bokføring

Omsetningsoppgave

Utskrift Mva-melding og tabellen Driftsmiddeltransaksjon
Tabellen Driftsmiddeltransaksjon vil igjen bli tatt hensyn til ved utskrift av Mva-melding.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.