Forbedringer 8.02.4 - Logistikk

Pris- og rabattberegning

Optimalisering av pris- og rabattberegninger

Et nytt alternativ i Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger er innført. Bruk av denne parameteren vil øke ytelsen ved pris- og rabattberegninger ved bruk av VBS (for eksempel ved bruk av ERP POS). Hvis alternativet Bruk nullverdier som rabattkriterium velges, tas også nullverdier med i beregningen av priser og rabatter. Det tar kortere tid å beregne prisen dersom nullverdier tas med i beregningen. Dette er en endring i logikken for å beregne priser. Hvis oppgraderende kunder ønsker å bruke den nye funksjonaliteten, må de sørge for at de ikke har noen ufullstendige oppføringer i tabellen Pris- og rabattmatrise (oppføringer med bare rabatter som ikke er forbundet med kundegrupper, vil for eksempel føre til beregning av en lavere pris sammenlignet med den eksisterende funksjonaliteten).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.