Forbedringer 8.02.3 - Generelt

Utskrifter

Valg av skriver
Standardskriver i Windows ble benyttet ved utskrift av ordredokumenter, selv om en annen skriver var lagret i vindusoppsettet. Dette har blitt endret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.