Forbedringer 8.02.2 - Generelt

Nasjonale filer

Danske nasjonale filer
De danske nasjonale filene er revidert og oppdatert.
Finske nasjonale filer
De finske nasjonale filene er revidert og oppdatert.

Språk

Bytte språk
Det var ikke mulig å bytte til enkelte av de tilgjengelige språkene. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.