Nye funksjoner 8.02.1 - Logistikk

Visma AutoInvoice

Unntatt KID på Visma AutoInvoice
Som standard sendes KID-en på fakturaer for Visma AutoInvoice. En ny innstilling er implementert for å unnta KID-en. Den nye innstillingen Ikke send KID til AutoInvoice kan finnes i feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
Visma AutoInvoice e-postadresse
En ny innstilling Bruk utskrift hvis "AutoInvoice e-postadresse" er tom er lagt til i feltet Faks og e-post behandl.. Hvis dette velges, sendes fakturaen til utskrift fra Visma AutoInvoice når feltet AutoInvoice e-postadresse er tomt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.