Forbedringer 8.02.1 - Logistikk

Ordrer

Ferdigmelding av del av produksjonsordre er ikke mulig
I produksjonsordrer med strukturprodukter ble feltet Ferdigmeldt bare oppdatert for delproduktene i strukturproduktet ved delvis ferdigmelding av strukturproduktet. Dette er nå løst.
Totalrabatt på ordrer med strukturprodukter
Totalrabatt ble i noen tilfeller ikke beregnet korrekt på ordrer med strukturprodukter. Dette er nå løst.
Feil i reduplisering av kostvalutakurs
Ved overstyring av feltet Kostvalutanr på ordrelinjen ble ikke Kostvalutakurs riktig oppdatert, og den ble reduplisert fra ordren ved lagring hvis Redupliser fra ordrehode til ordrelinjer ved lagring var angitt i feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Delvis ferdigmelding av allokert ordre fra ordrehode
Når en innkjøpsordre allokert til en salgsordre, var delvis levert, var det ikke mulig å ferdigmelde fra ordrehodet etter at det første antallet var plukket og ferdigmeldt, selv om det var reserverbart. Dette er nå løst.
Feil ved generering av produksjonsordre
Hvis Kopier hver ordrelinje separat var valgt ved generering av en produksjonsordre fra en salgsordre, og salgsordren inneholdt mer enn én forekomst av det samme produktet, ble bare antallet fra den første forekomsten angitt på produksjonsordren. Dette er nå løst. For å få separate kopier av hver forekomst må imidlertid Ett produkt pr ordre i feltet Best.gen.behandling være angitt på produksjonsordren.
Ytelse i faktureringsprosessen
Det er gjort forbedringer for å gjøre faktureringsprosessen raskere. Forbedringene gjelder generering av bilag under godkjenning av fakturering.
Kopier pris etter rabatt til neste ordrelinje
Ved redigering av en ordrelinje fungerte ikke hurtigtastene for Gjenta verdi (/) og Foreslå verdi (+) i feltet Pris etter rabatt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.