Forbedringer 8.02.1 - Generelt

Utskrift

Utskrift av sideelement
Ved utføring av Sideelement-utskrift med en kombinasjon av tabellene Aktør og Åpen kundepost tilkoblet, ble ikke innstillingen Ta bare med følgende tilkoblede sideelementer: Åpen kundepost beholdt hvis det var merket av for Husk. Dette er nå løst.
Utskrift til Microsoft Excel
Det er gjort ytelsesforbedringer ved utskrift til Microsoft Excel.
E-post signatur
Ved utskrift til e-post manglet signaturen. Dette har nå blitt løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.