Forbedringer 8.02.0 - Logistikk

Ordrer

Kostpris endres ikke etter justeringsordre
Kostprisen ble ikke endret på riktig måte etter justeringsordrene. En korreksjonsordrelinje (Trans.type = 4) som angis og lagres, men ikke realiseres på en ordre hvor Ordretype = 1, kan nå få kostprisen endret på ordrelinjen før realisering, og den nye kostprisen medfører korrekt oppdatering av varepartiet.
Kostnad akkumulert til strukturhode
Summering av kostpris til strukturhode ble ikke utført på riktig måte. Hovedproduktet på en strukturordre vil nå få kostprisen korrekt oppdatert hvis kostprisen for et delprodukt blir oppdatert.
Konto angitt på lageroverføringsordrer
Hvis Lageroverførsel er valgt i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil posteringen alltid bli fastsatt av Kontosett som er valgt i tabellen Lager. Tabellen Produkttransaksjon oppdateres med denne verdien.
Hvis Lageroverførsel ikke er valgt i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, vil det ikke bli utført noen postering ved realisering av ordren, og Kontosett vil være tom i tabellen Produkttransaksjon.
Hvis det utføres en postering fra tabellen Produkttransaksjon ved hjelp av behandlingsvalget Bokfør kostnader, fastsettes posteringen av kontoen som er angitt i det Kontosett som er valgt i tabellen Lager, og tabellen Produkttransaksjon vil bli oppdatert med denne verdien.
Lageroverførsel med kostpris
Hvis Kostpris ble satt til 0 for et vareparti, og det ble utført en lageroverføring for varepartiet, hentet det siste varepartiet Kostpris fra tabellen Pris- og rabattmatrise, og ikke det opprinnelige varepartiet. Dette er nå løst.
Direkte oppdatering av kontantordrer
Dersom Direkte oppdatering ble satt til Fakturering kontantordre i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger, ble bilagene fra faktureringen av kontantordrer opprettet, men de ble ikke oppdatert. Dette er nå løst.
Sletting av produkt medfører ikke sletting av antall
Hvis Produktnr ble slettet på en Ordrelinje, sto antallet igjen. Dersom Produktnr deretter ble byttet ut, forsvant Påløpt og Pål. kostn., noe som medførte at feil kostnad ble ført for produkttransaksjonen. Dette er nå ordnet opp i, slik at når Produktnr slettes, slettes også antallet.
Sett inn i Pris- og rabattmatrise
Metoden for å sette inn linjer i tabellen Pris- og rabattmatrise har blitt endret for å forbedre ytelsen.
Ordrenr og ansvarsenhet på alle bilag fra ordre
Ikke alle bilag produsert i logistikk ble påført Ordrenr og Ansvarsenheter. Dette er nå rettet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.